Tournament Mini Max 5 round 1, game 1.
Final Score: 19953
Chain 1: 1125
Chain 2: 768
Chain 3: 324
Bonus: 9