Tournament Mini Max 5 round 2, game 1.
Final Score: 28512
Chain 1: 1350
Chain 2: 252
Chain 3: 180
Bonus: 16