Tournament Mini Max 5 round 2, game 1.
Final Score: 27132
Chain 1: 1350
Chain 2: 480
Chain 3: 108
Bonus: 14