Tournament Mini Max 5 round 1, game 1.
Final Score: 19152
Chain 1: 672
Chain 2: 480
Chain 3: 216
Bonus: 14