Tournament Mini Max 5 round 3, game 1.
Final Score: 17024
Chain 1: 576
Chain 2: 560
Chain 3: 80
Bonus: 14