Tournament Mini Max 5 round 4, game 1.
Final Score: 28182
Chain 1: 1500
Chain 2: 900
Chain 3: 162
Bonus: 11